10. 4. 2017

POTULKY KYSÁČOM I.


Inšpirovaná Potulkami mestom Košice, rozhodla som sa napísať Potulky Kysáčom. Keďže, som bola viackrát doma z dôvodu sťahovania, poprechádzala som sa po Kysáči a nafotila niekoľko fotiek. Prvá potulka sa môže začať!


Na úvod veta – dve o samotnom Kysáči:


Kysáč sa rozprestiera na sprašovej terase (priemernej nadmorskej výšky 83 m) v povodí rieky Jegričky. Dedinou prechádza medzinárodná železničná trať Budapešť – Subotica  – Nový Sad – Belehrad ako i regionálna cesta Vrbas – Nový Sad. Vedľa Kysáča prechádza i medzinárodná auto cesta (E 75). Veľký význam pre občanov má blízkosť Nového Sadu, hlavného mesta AP Vojvodiny. Kysáč je Miestnym spoločenstvom patriacim do Mestského spoločenstva Nový Sad. Najbližšie susedné dediny sú Rumenka, Stepanovićevo a Čenej. Chotár Kysáča je relatívne malý (2967 ha) a susedí s chotármi Čenej, Rumenka, Futog a Stepanovićevo. 

1. Evanjelický kostol a fara

Dominantou každej dediny je kostol, Kysáč má hneď dva. Slovenský evanjelický a srbský pravoslávny kostol (o ňom viacej nabudúce).

Kysáčania si kostol začali murovať  29. júna 1795, keď bol slávnostne postavený základný kameň. Ešte predtým si v roku 1787 zakúpili zvon. Prvého novembra 1797 bola konaná posviacka kostola i keď nebol celkom dokončený. Prvý organ bol zakúpený v roku 1855.


Terajšia fara je vystavaná na pozemku vedľa kostola. Posviacka základného kameňa  bola v rámci nešporu 12. decembra 1971. Posvätená a do úradu bola odovzdaná 5. novembra 1972.


Zatiaľ najstaršou slovenskou epigrafickou pamiatkou v Srbsku je pamätná tabuľa na slovenskom evanjelickom kostole v Kysáči. Je zabudovaná do prednej steny veže kysáčskeho kostola. Bola tam zamurovaná pravdepodobne koncom roka 1801, alebo začiatkom roku 1802. Je z tmavočerveného mramoru formátu 110 x 120 cm. Iniciátorom a organizátorom vyhotovenia pamätnej tabule bol František Jesenský.
  

2. Pomník v centre Kysáča 

Keď sa nachádzate v centre Kysáča, nemôžete si nevšimnúť pomník namaľovaný na modro.
Podľa slov starších Kysáčanov pomník v centre Kysáča je vybudovaný v rokoch 1946 až 1947. Hlavným iniciátorom na jeho výstavbu bol Ondrej Medovarský a pomník muroval Pavel Hlaváč. Na tabuli je vypísané: Na pamiatku padlým bojovníkom v národno-osloboditeľkom boji z Kysáču. V roku 1989 pomníky obetiam fašizmu vybudovali na školskom dvore a v Cigánskych jamách.


3. Ambulancia

V samotnom centre dediny sa nachádza ambulancia a lekáreň. 
Prvá štátna ambulancia v Kysáči (koncom 50. rokov) bola v Šimkovičovom dome v Ul. Gombárovej. Roku 1961 bol obytný dom pri pošte adaptovaný a v jednej polovici boli zariadené ordinácie pre lekára a dentistu a v druhej polovici bol byt pre lekára. Novú modernú ambulanciu spolu s lekárňou otvorili 9. apríla 1966. Od roku 1967 je súčasťou Domu zdravia Nový Sad.


4. Lekáreň

Prvá lekáreň v Kysáči bola v Gregorovom dome, dnes Ul. Slovenská 42. Druhá súkromná lekáreň bola v Ul. Gombárovej 81 v Bičiarovom dome, neskoršie tam bola veterinárska ambulancia. Tretia lekáreň bola v Turčanovom dome v Ulici Gombárovej 53, v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Nová lekáreň je vybudovaná na tom istom pozemku ako i ambulancia v Ulici slovenskej 49. Otvorená bola 9. apríla 1966.


5. Pošta

Ešte stále sa nachádzame v samotnom centre, kde sú vedľa seba pošta a benzínová pumpa.
Jediné miesto kde Kysáčania môžu zaplatiť účty je pošta, lebo v dedine nemajú banku. V období platenia účtov pred poštou stoja rady občanov. Je tu aj telefónna ústredňa. V období rokov 1981 – 1984 bola rekonštruovaná telefónna sieť a najväčšia časť Kysáčanov dostala telefónnu prípojku.


6. Benzínová pumpa

Benzínová pumpa bola vybudovaná v roku 1969 a s prácou začala roku 1970. Prvými pracovníkmi na pumpe boli Ján Marčok a Boško Ilić. Vtedy to bol Jugopetrol. 


7. Hasičský dom

Keď sa prejdeme niekoľko metrov smerom do Stepanovićeva, nemôžeme si nevšimnúť staré hasičské vozidlo pred hasičským domom.


Práce na výstavbe Hasičského domu sa začali 22. augusta 1973. Predtým hasiči mali v obecnom dome vo dvore zabezpečené miesto pre výstroj a sklad, ale boli malé a nízke. Auto cisterna bývala v roľníckom družstve, v drevárskom podniku Javor. Budova hasičského domu bola zakončená a do prevádzky slávnostne odovzdaná 13. októbra 1974.


8. Tatra Kysáč

Prejdeme sa k nasledovnej križovatke ulíc Slovenská a Vojvodinská. Tu sa nachádza futbalové ihrisko a park.


Futbal sa v Kysáči začal hrať v rokoch 1922 – 1923. Najprv sa hrávalo na trávniku za cintorínom na črepare a neskoršie na priestore za železničnou stanicou. V lete v roku 1931 sa futbal začal hrať na dnešnom ihrisku, ktoré bolo majetkom Sokolskej jednoty. Kysáčsky športový klub koncom septembra 1931 dostal dnešné meno Tatra. 


V roku 1960 bol na vchode na ihriská vystavaný objekt na predaj lístkov.

Prvú drevenú tribúnu si Kysáčania vystavali v roku 1942. S výstavbou novej tribúny začali roku 1951 a dokončená bola v roku 1959.


9. Park

Na mieste parku pri ihrisku skorej bol cintorín. Posledných zosnulých tu pochovali z rodiny Jesenskovcov. O vysádzanie parku sa postaral Ján Čief, potom dlhé roky o jeho údržbu dbala Viera Porubská za pomoci žiakov základnej školy.


10. Motoklub Kisach Crows

Pri parku sa nachádzajú priestory Motoklubu, upravené detské ihrisko a žiaľ chátrajúci bazén.
Najprv to bol stánok futbalového klubu so šatňami a bytom pre domovníka. Objekt je dokončený v roku 1951. Dnes v ňom svoje priestory majú kysáčski motorkári: MK Kisach Crows. Motoklub si založili v roku 2006. 


11. Detské ihrisko

Detské ihrisko v parku, pri bazéne, je najstaršie. Dnes sú už v Kysáči dve novšie detské ihriská v centre a jedno v tzv. Vrabačom zámku. Nie div, že sa najmladší Kysáčania radšej hrávajú tam ako na tomto ihrisku.   


12. Bazén

Kysáčsky bazén veľkosti 25 x 12.50 m bol vykopaný a vybudovaný v roku 1951. Žiaľ, dlhé roky už nerobí a tak sa Kysáčania chodia kúpať do okolitých dedín a miest.


Pri zháňaní informácii mi pomáhala mama a údaje som čerpala aj z kníh o Kysáči. Poradie predstavovaných stavieb je náhodné, nehľadajte v ňom žiadnu postupnosť, predsa je to potulka. Potuliek bude postupne pribúdať. Verím, že vás takáto potulka zaujala, na nasledovnú sa môžete tešiť čoskoro. 😊


Poznáte náš a váš Kysáč aj vy? Zaujíma vás jeho minulosť? Ak máte nejaké zaujímavé údaje o týchto objektoch, napíšte. 

0 comments:

Zverejnenie komentára

Používa službu Blogger.